Server Bilgileri;

Panel Adresi; KrngKo

%100 oyuncu dostu sunucu!

83 Level Ýtemli Baþlangýç, Statlar ve skiller verilmemiþtir. BDW, CHAOS, LUNAR, JURAÝD, FORGOTTEN TEMPLE AKTÝF,

Krallýk Seçimi Baþlangýcý 28.02.2016 Saat 22.00
Krallýk Seçimi Bitiþi 29.02.2016 Saat 20.00


Krallýk seçimi ayda bir yapýlmaktadýr. Kralýn clanýna 5K np paylaþtýrýlacaktýr. Ýlk reset 28.02.2016 saat 19.00'da atýlacak ve clan liderleri seçimlere aday gösterilecektir.

Eslantta aktif boss event vardýr,

Krowaz item yapýmý aktiftir, krowaz itemlerin parçalarý KROWAZ moblarýndan düþmektedir. Aþaðýdaki resimlerde yerleri belirtilmiþtir.

Bilinen Droplar;

TYON- BUS
Meganthereon / Machirodus / Smildon - BES
Troll Captain- Shell Helmet
Troll Berserker- Shell Boots
Crimson Wing- Shell Boots
Falcon- Shell Gaunlets
Dark Stone- Shell / PAD - Göðüslük
Dark Mare - Gem Çeþitleri (Chaotic Generator'de kýrdýrýlabilir.)
Her mobtan belli oranda bus düþmektedir.
Ash Knight - Bahamut - Valkyrie armor set.
Dragon Tooth Skeleton - 70 Quest reb +1, ve high class atak itemleri


Upgrade Oranlarý;

+1>+2 %100
+2>+3 %100

+3>+4 %90
+4>+5 %80

+5>+6 %40
+6>+7 %10
+7>+8 %5
Güvenlik nedeniyle oyuna kayýt panel üzerindendir. 1886 patch clienti olanlar paneldeki ''KrngKO GÝRÝÞ PATCH''ini kullanarak girebilirler. Dilerseniz, clientimizi de indirebilirsiniz. Oyuna Launcher ile update yapýp KnightOnline.exe'den giriniz. Sunucuda koxp korumasý mevcuttur. Aktif GM kadromuz ile eðlenceli bir oyun sizi beklemekte. Sizden ID ve Þifre isteyenlere inanmayýnýz, KrngKo Yönetim kadrosu asla kullanýcý adý ve þifre istemez.


Oyun Ýçi Baþlangýç Ýtemleri;

Warrior;

KrngKO Homeko Server 28.02.2016'da açýldý herkesi bekleriz!!!!!!!!!!!!

Rogue;

KrngKO Homeko Server 28.02.2016'da açýldý herkesi bekleriz!!!!!!!!!!!!

Priest;

KrngKO Homeko Server 28.02.2016'da açýldý herkesi bekleriz!!!!!!!!!!!!

Mage;

KrngKO Homeko Server 28.02.2016'da açýldý herkesi bekleriz!!!!!!!!!!!!


Krowaz Moblarý;

KrngKO Homeko Server 28.02.2016'da açýldý herkesi bekleriz!!!!!!!!!!!!

Eslant Aktif Boss Event;

KrngKO Homeko Server 28.02.2016'da açýldý herkesi bekleriz!!!!!!!!!!!!

Krowaz Moblarýnýn Haritadaki Yerlerini Booro'yu seçerek bulabilirsiniz!! Görüntü;

KrngKO Homeko Server 28.02.2016'da açýldý herkesi bekleriz!!!!!!!!!!!!
Son düzenleme: Dün 15:29