Gerekli bütün kodları uygulayarak sorunu fixleyebilirsiniz. İyi forumlar.

Kod:
Kod:
MONSER_SUMMON_LIST_ZONE Tablosundan Rasgele Atılacak Bossları
Yazabilirsiniz Sistem İçerisinden 5 Tanesini Seçip Atacaktır
Ebenezer/NPC.cpp den ChaosStone Kısmından Atılacak Boss Sayısını
Belirleyebilirsiniz...


SQL kod :
Kod:
+CREATE TABLE [dbo].[MONSTER_SUMMON_LIST_ZONE](
+ [nIndex] [int] NOT NULL,
+ [ZoneID] [smallint] NOT NULL,
+ [sSid] [smallint] NOT NULL,
+ [strName] [varchar](100) NOT NULL,
+ [bType] [tinyint] NOT NULL
+) ON [PRIMARY]
+
+GO
+
+INSERT INTO MONSTER_SUMMON_LIST_ZONE VALUES (1,71,508,'Lycaon',0)
+INSERT INTO MONSTER_SUMMON_LIST_ZONE VALUES (2,71,1205,'Duke',0)
+INSERT INTO MONSTER_SUMMON_LIST_ZONE VALUES (3,71,608,'Barkirra',0)
+INSERT INTO MONSTER_SUMMON_LIST_ZONE VALUES (4,71,1206,'Bishop',0)
+INSERT INTO MONSTER_SUMMON_LIST_ZONE VALUES (5,71,1207,'Bach',0)
+INSERT INTO MONSTER_SUMMON_LIST_ZONE VALUES (6,71,1305,'Javana',0)
+INSERT INTO MONSTER_SUMMON_LIST_ZONE VALUES (7,71,907,'Shaula',0)
+INSERT INTO MONSTER_SUMMON_LIST_ZONE VALUES (8,71,908,'Lesath',0)
+INSERT INTO MONSTER_SUMMON_LIST_ZONE VALUES (9,71,1306,'Samma',0)
+INSERT INTO MONSTER_SUMMON_LIST_ZONE VALUES (10,71,2005,'Snake Queen',0)
+INSERT INTO MONSTER_SUMMON_LIST_ZONE VALUES (11,71,2105,'Deruvish founder',0)
+INSERT INTO MONSTER_SUMMON_LIST_ZONE VALUES (12,71,1725,'Troll King',0)
+INSERT INTO MONSTER_SUMMON_LIST_ZONE VALUES (13,71,2205,'Harpy Queen',0)
+INSERT INTO MONSTER_SUMMON_LIST_ZONE VALUES (14,71,2405,'Talos',0)
+INSERT INTO MONSTER_SUMMON_LIST_ZONE VALUES (16,72,508,'Lycaon',0)
+INSERT INTO MONSTER_SUMMON_LIST_ZONE VALUES (17,72,1205,'Duke',0)
+INSERT INTO MONSTER_SUMMON_LIST_ZONE VALUES (18,72,608,'Barkirra',0)
+INSERT INTO MONSTER_SUMMON_LIST_ZONE VALUES (19,72,1206,'Bishop',0)
+INSERT INTO MONSTER_SUMMON_LIST_ZONE VALUES (20,72,1207,'Bach',0)
+INSERT INTO MONSTER_SUMMON_LIST_ZONE VALUES (21,72,1305,'Javana',0)
+INSERT INTO MONSTER_SUMMON_LIST_ZONE VALUES (22,72,907,'Shaula',0)
+INSERT INTO MONSTER_SUMMON_LIST_ZONE VALUES (23,72,908,'Lesath',0)
+INSERT INTO MONSTER_SUMMON_LIST_ZONE VALUES (24,72,1306,'Samma',0)
+INSERT INTO MONSTER_SUMMON_LIST_ZONE VALUES (25,72,2005,'Snake Queen',0)
+INSERT INTO MONSTER_SUMMON_LIST_ZONE VALUES (26,72,2105,'Deruvish founder',0)
+INSERT INTO MONSTER_SUMMON_LIST_ZONE VALUES (27,72,1725,'Troll King',0)
+INSERT INTO MONSTER_SUMMON_LIST_ZONE VALUES (28,72,2205,'Harpy Queen',0)
+INSERT INTO MONSTER_SUMMON_LIST_ZONE VALUES (29,72,2405,'Talos',0)
+INSERT INTO MONSTER_SUMMON_LIST_ZONE VALUES (30,73,508,'Lycaon',0)
+INSERT INTO MONSTER_SUMMON_LIST_ZONE VALUES (31,73,1205,'Duke',0)
+INSERT INTO MONSTER_SUMMON_LIST_ZONE VALUES (32,73,608,'Barkirra',0)
+INSERT INTO MONSTER_SUMMON_LIST_ZONE VALUES (33,73,1206,'Bishop',0)
+INSERT INTO MONSTER_SUMMON_LIST_ZONE VALUES (34,73,1207,'Bach',0)
+INSERT INTO MONSTER_SUMMON_LIST_ZONE VALUES (35,73,1305,'Javana',0)
+INSERT INTO MONSTER_SUMMON_LIST_ZONE VALUES (36,73,907,'Shaula',0)
+INSERT INTO MONSTER_SUMMON_LIST_ZONE VALUES (37,73,908,'Lesath',0)
+INSERT INTO MONSTER_SUMMON_LIST_ZONE VALUES (38,73,1306,'Samma',0)
+INSERT INTO MONSTER_SUMMON_LIST_ZONE VALUES (39,73,2005,'Snake Queen',0)
+INSERT INTO MONSTER_SUMMON_LIST_ZONE VALUES (40,73,2105,'Deruvish founder',0)
+INSERT INTO MONSTER_SUMMON_LIST_ZONE VALUES (41,73,1725,'Troll King',0)
+INSERT INTO MONSTER_SUMMON_LIST_ZONE VALUES (42,73,2205,'Harpy Queen',0)
+INSERT INTO MONSTER_SUMMON_LIST_ZONE VALUES (43,73,2405,'Talos',0)src/Ebenezer/Npc.cpp
Kod:
@@ -390,8 +390,17 @@ void CNpc::ChaosStone(CUser *pUser, uint16 MonsterCount)
if (CurrentMonsterCountRepawned > MonsterCount)
break;

- SpawnX = (float)(CHAOS_STONE_MONSTER_RONARK_LAND_RESPAWN_X + myrand(-CHAOS_STONE_MONSTER_RONARK_LAND_RESPAWN_RADIUS, CHAOS_STONE_MONSTER_RONARK_LAND_RESPAWN_RADIUS));
- SpawnZ = (float)(CHAOS_STONE_MONSTER_RONARK_LAND_RESPAWN_Z + myrand(-CHAOS_STONE_MONSTER_RONARK_LAND_RESPAWN_RADIUS, CHAOS_STONE_MONSTER_RONARK_LAND_RESPAWN_RADIUS));
+ if (ZoneID == ZONE_ARDREAM) {
+ SpawnX = (float)(CHAOS_STONE_MONSTER_ARDREAM_RESPAWN_X + myrand(-CHAOS_STONE_MONSTER_ARDREAM_RESPAWN_RADIUS, CHAOS_STONE_MONSTER_ARDREAM_RESPAWN_RADIUS));
+ SpawnZ = (float)(CHAOS_STONE_MONSTER_ARDREAM_RESPAWN_Z + myrand(-CHAOS_STONE_MONSTER_ARDREAM_RESPAWN_RADIUS, CHAOS_STONE_MONSTER_ARDREAM_RESPAWN_RADIUS));
+ } else if (ZoneID == ZONE_RONARK_LAND) {
+ SpawnX = (float)(CHAOS_STONE_MONSTER_RONARK_LAND_RESPAWN_X + myrand(-CHAOS_STONE_MONSTER_RONARK_LAND_RESPAWN_RADIUS, CHAOS_STONE_MONSTER_RONARK_LAND_RESPAWN_RADIUS));
+ SpawnZ = (float)(CHAOS_STONE_MONSTER_RONARK_LAND_RESPAWN_Z + myrand(-CHAOS_STONE_MONSTER_RONARK_LAND_RESPAWN_RADIUS, CHAOS_STONE_MONSTER_RONARK_LAND_RESPAWN_RADIUS));
+ } else if (ZoneID == ZONE_RONARK_LAND_BASE) {
+ SpawnX = (float)(CHAOS_STONE_MONSTER_RONARK_LAND_BASE_RESPA WN_X + myrand(-CHAOS_STONE_MONSTER_RONARK_LAND_BASE_RESPAWN_RADIU S, CHAOS_STONE_MONSTER_RONARK_LAND_BASE_RESPAWN_RADIU S));
+ SpawnZ = (float)(CHAOS_STONE_MONSTER_RONARK_LAND_BASE_RESPA WN_Z + myrand(-CHAOS_STONE_MONSTER_RONARK_LAND_BASE_RESPAWN_RADIU S, CHAOS_STONE_MONSTER_RONARK_LAND_BASE_RESPAWN_RADIU S));
+ }
+
g_pMain->SpawnEventNpc(pMonsterSummonListZone->sSid, true, ZoneID, SpawnX,0.0f, SpawnZ);

CurrentMonsterCountRepawned ++;
;