%100 fix sorunsuz çalışmaktadır.

-NPC Anvil Sol Eklidir Ekli Değil İse Database Vardır Ekleyiniz.
-Rental Scroll Database Eklidir Ekli Değilse Bana Soyleyin Veririm
-İtem 6 Saat , 12 saat ve 24 Saat Kiralatabilinir yada Kiralanabilir.
-İtem Kiraladıktan Sonra Suresi Bittiğinde Tekrar Eski Charın Bankasına Gelir
-Kiralarken En Fazla 21 GB Sunulabilir Para Gene Banka Gelir


Kod:
CREATE TABLE [dbo].[RENTAL_ITEM_LIST](
[nRentalIndex] [int] NOT NULL,
[nItemIndex] [int] NOT NULL,
[sDurability] [smallint] NOT NULL,
[nSerialNumber] [bigint] NOT NULL
[byRegType] [tinyint] NOT NULL
[byItemType] [tinyint] NOT NULL,
[sRentalTime] [int] NOT NULL,
[strLenderCharID] [char(21)] NOT NULL,
[strLenderAcID] [char(21)] NOT NULL,
[strBorrowerCharID] [char(21)] ALLOW,
[strBorrowerAcID] [char(21)] ALLOW,
[timeLender] [smalldatetime] ALLOW,
[timeRegister] [smalldatetime] NOT NULL,


) ON [PRIMARY]


GO