Kod:
CREATE PROCEDURE otoban AS

--Tamamen tarafımdan yapılmıştır istediğiniz gibi kullanın
declare @struserid varchar(21)
select @struserid = struserid from dupe_check where straccountid = '-'
--Charları banlayalım
update userdata set authority = '255'
where struserid = @struserid and authority = '1'
delete dupe_check
GO