Kn_Online TABLO VE AÇIKLAMALARI

Account_Char > Giriş İD Sine Ait Irk,Çar Niklerinin Tutulduğu Tablodur.

Kod:
strAccountID ; Giriş İD
bNation ; Accountun Irkı ( 1;Karus,2;Human)
strCharID1 ; Ortadaki Karakterin Niki
strCharID2 ; Sol yada Sağ daki Karakterin Niki
strCharID3 ; Sol yada Sağ daki Karakterin Niki
Battle > Savaş Bilgilerinin Kayıt Tutuluğu Tablodur.

Kod:
sIndex ; Sıra
byNation ; Kazanan & Kesen Irk ( 1;Karus,2;Human)
strUserName ; Kesen Kişinin Oyun Niki.
CurrentUser > Oyundaki Kullanıcılarının Kayıt Tutulduğu Tablodur.

Kod:
strAccountID ; Giriş İD
strServerIP ; Kullanıcının Hangi Server a Bağlı Olduğu İP.
strCharID ; Kullanıcının Niki.
strCharIP ; Kullanıcının İP si
Event_Trigger > Npc yi Açtığımızda Hangi Eventi Çalıştırıcak Bilgilerinin Tutulduğu Tablodur.

Kod:
nIndex ; Sıra.
sNpcID ; K_Npcposta Kullanılcak Trapnumber.
nTriggerNum ; O Trapnumber a Ait EVENT.
Friend_List > Arkadaş Listesi.

Kod:
strUserID ; Kullanıcı Niki.
strFriend1,2,3,4... ; Arkadaşları.
Item > Serverınızda Bulunan Itemlerin Bilgilerinin Tutulduğu Tablodur.

Kod:
Num ; Numarası & Kodu
strName ; İsmi
Kind ; Türü
Slot ; İteme Mouse İle Sağ Tıklayınca Nereye Yerleşeceği.
Race ; Null
Class ; Sınıfı
Damage ; Hasarı
Delay ; Hızı
Range ; Ettiği Uzaklığı
Weight ; Ağırlığı
Duration ;
BuyPrice ; Npcye Satım Fiyatı
SellPrice ; Npc den Alım Fiyatım.
Ac ; Verdiği AC & Defans
Countable ;
Effect1 ; Yaptığı Effect1 (Select * from magic where magicum = Effect1)
Effect2 ; Yaptığı Effect2 (Select * from magic where magicum = Effect1)
ReqLevel ; İtemi Aktif Hale Getirebilmek İçin Gereken Minimum Level
ReqLevelMax ; İtemi Aktif Hale Getirebilmek İçin Gereken Maximum Level
ReqRank ; Gereken Rank.
ReqTitle ; Gereken Title.(select * from userdata where title = 'bilmemne')
SellingGroup ; Hangi Npc den Alınacağı
Item_Exchange > İtemi Kırdırınca Hangi İtemi Verceği Bilgilerinin Tutulduğu Bölüm.

Kod:
nIndex ; Sıra
nNpcnum ; Npc nin Numarası (Select * from k_npc where ssid in (select nNpcnum from item_exchange where nnpcnum = 'bilmemne')

nOriginİtemnum1,2,3,4,5 ; Kırmak İçin Gerekli İtemin Num u
nOriginİtemCount1,2,3,4,5 ; Kırdırılacak İtemin Miktari.
nExchangeİtemnum1,2,3,4,5... ; Verilecek İtemin Num u
nExchangeİtemCount1,2,3,4,5.. ; Verilecek İtemin Miktari.
K_Monster > Oyundaki Canavaların Bilgilerinin Tutulduğu Bölüm.

Kod:
sSid ; Canavarın Kodu
strName ; Canavarin İsmi
sPid ; Canavarın Tipi
sSize ; Canavarın Büyüklüğü
iWeapon1 ; Sağ Elindeki Silahın İtem Numu
iWeapon2 ; Sol Elindeki Silahın İtem Numu
byGroup ; Grub u.(Genellikle 0 Olur.Yani Hem Karus a Hem Humanada Düşman)
byFamily ; Ailesi.(Örneğin Worm Ailesi ; Earth Worm , Blood Worm Worm,Snatcher,Carrion Crawler)
sLevel ; Canavarın Leveli.(Genelde Genel İşlemler Yaparken Yardımcı Olur Örneğin ; Update k_monster iexp = iexp * 3 where slevel > 60 Açıklaması ; 60 Level Üstü Canavarların Expini 3 Kat Arttır.)
iExp ; Verdiği Exp
iLoyalty ; Verdiği Np
iHpPo ; Canavarın HPsi
sMpPo ; Canavarın MP si
sAtk ; Canavarın Atağı.
sAc ; Canavarın Defansı.
sHitRate ; Sekmeme Oranı Vurduğunda
sDamage ; Verdiği Hasar
sAttackDelay ; Attak Yapma Hızı
sStandtime ; Uyuma Zamanı
byAttackRange ; Ne Kadar Uzaktan Vuracağı
iMoney ; Droptan Cıkıcak Para
K_Monster_Item > Hangi Canavardan Hangi Item Cıkcagını Belirleyen Tablodur.

Kod:
sIndex ; Canavarın sSid si (Select * from k_monster where ssid = sindex)
iItem01,02,03,04,05 ; Çıkacak İtem
sPersent01,02,03,04,05 ; Çıkma %00 si.(10000 / sPersent Olarak Hesaplar)
K_Npc > Oyundaki Npclerin Bilgilerinin Tutulduğu Bölüm.

Kod:
sSid ; Npc'nin Kodu
strName ; Npc'nin İsmi
sPid ; Npc'nin Tipi
sSize ; Npc'nin Büyüklüğü
iWeapon1 ; Sağ Elindeki Silahın İtem Numu
iWeapon2 ; Sol Elindeki Silahın İtem Numu
byGroup ; Grub u.(Genellikle 0 Olur.Yani Hem Karus a Hem Humanada Düşman)
byFamily ; Ailesi.(Genel Olarak 1 dir.)
sLevel ; Npc'nin Leveli.(Genelde Genel İşlemler Yaparken Yardımcı Olur Örneğin ; Update k_npc iexp = iexp * 3 where slevel > 60 Açıklaması ; 60 Level Üstü npclerin Expini 3 Kat Arttır.)
iExp ; Verdiği Exp
iLoyalty ; Verdiği Np
iHpPo ; Npc'nin HPsi
sMpPo ; Npc'nin MP si
sAtk ; Npc'nin Atağı.
sAc ; Npc'nin Defansı.
sHitRate ; Sekmeme Oranı Vurduğunda
sDamage ; Verdiği Hasar
sAttackDelay ; Attak Yapma Hızı
sStandtime ; Uyuma Zamanı
byAttackRange ; Ne Kadar Uzaktan Vuracağı
iMoney ; Droptan Cıkıcak Para
K_Npc_Item > Hangi Npc den Hangi Item Cıkcagını Belirleyen Tablodur.

Kod:
sIndex ; Npcnin sSid si (Select * from K_Npc where ssid = sindex)
iItem01,02,03,04,05 ; Çıkacak İtem
sPersent01,02,03,04,05 ; Çıkma %00 si.(10000 / sPersent Olarak Hesaplar)
K_Npcpos > Npc lerin ve Monsterların (canavarların) Hangi Zonede Hangi X,Y koordinatlarında Çıkacağını Belirleyin Tablodur.Ayrıca Görev Yapıcakların Trapnumber i Girdiği Tablodur.

Kod:
ZoneID ; Hangi Zonede Doğacağı
NpcID ; Npc nin Kodu
DungeonFamily ; Genelde 0 Oluyor
SpecialType ; Özel Tipi Varsa Buraya Giriyoruz
TrapNumber ; Uzunca Açıklama Yapıldı
LeftX ; Koordinat X
TopZ ; Koordinat Y
RegTime ; Doğma Süresi
Knights > Serverdaki Kurulu Clanların Bilgilerinin Tutulduğu Tablodur.

Kod:
IDNum ; Clanın ID si
Flag ; Bayrağı
Nation ; Irkı (1;Karus,2;Human)
Ranking ; Derecesi
IDName ; Clanın İsmi
Members ; Üye Sayısı
Chief ; Lideri
ViceChief_1 ; 1.Asisti
ViceChief_2 ; 2.Asisti
ViceChief_3 ; 3.Asisti
byOldWarResult ; Son Savaş Sonucu
nVictory ; Kazanışlar
nLose ; Kaybedişler
CreateTime ; Kurulma Tarihi
bySiegeFlag ; Delos Bayrağı
sAllianceKnights ; Alyysi varsa ID Si
sCape ; Simgesi
Knights_User > Clandaki Üyelerin Hangi Clanda Olduğu Bilgilerinin Tutulduğu Tablodur.

Kod:
sIDNum ; Clanın ID si(select * from knights where idnum = sidnum)
strUserID ; Kullanıcı Adı
Level_Up > Hangi Levelde Hangi Exp i Gerektirdiği Bilgilerinin Tutulduğu Tablodur

Kod:
level ; Level
Exp ; Gereken Exp
Magic > Effect Bilgilerinin Tutulduğu Tablodur.

Kod:
MagicNum ; Effectin ID si
EnName ;
KrName ;
Description ; Açıklama
SkillLevel ; Gerekli Level
Msp ; Gerekli Mana
HP ; Gerekli HP
UseItem ; Skill i Basınca Eksilicek İtem Num.
Casttime ; Vurma Süresi
ReCastTime ; Dolma Süresi
SuccessRate ; Geçme Oranı
Range ; Geçme Uzaklığı
Magic_Type1 > Hiç Bir Effect Kullanılmadan Sadece Damage Veren Skillerdir.

Kod:
iNum ; ID si
Name ; İsmi
Description ; Açıklama
HitRate ; Geçme % s
Hit ; Vurma Hasarı (Arttırılsanız Vurulan Damagede Artar.update magic_type 1 set hit = hit * 2 where inum = inumunuz)
AddDamage ; Ek Hasar.(Arttırılsanız Vurulan Damagede Artar.update magic_type 1 set hit = hit * 2 where inum = inumunuz)
Delay ; Hız
Range ; Skillin Vurulabilmesi İçin Gerekli Uzaklık(Max)
Magic_Type2 > Sadece Ok (Arrow) İle Kullanılan Skillerdir.

Kod:
iNum ; Skill ID si
Name ; İsmi
Description ; Açıklama
HitType ; Vurma Tipi
HitRate ; Geçme % si
AddDamage ; Vurduğu Damage
NeedArrow ; Gerekli Ok
AddDamagePlus ; Ek Hasar
Magic_Type3 > Vurduktan Sonra Zehir Veren ve Uzaktan Kullanılan Skillerdir.

Kod:
iNum ; Skill ID si
Name ; İsmi
Description ; Açıklama
Radius ; Etki Ettiği Alan
FirstDamage ; İlk Damage (Bir Diğer Değişle Asıl Damagesi)
EndDamage ; Son Damage
TimeDamage ; Zehir (Bir Diğer Değişle Zehir Damagesi)
Magic_Type4 > Genellikle Buff,DeBuff,Asas Def Skilleri Gibi Kullancıya Uzaktan Seçeren Verilen Skillerdir.

Kod:
iNum ; Skill ID si
Name ; İsmi
Description ; Açıklama
BuffType ; Tipi
Radius ; Etki Ettiği Alan
AC ; Verdiği AC
ACPct ; Verdiği AC % si
Attack ; Verdiği Attack
MagicAttack ; Verdiği Magic Attak
MaxHP ; Verdiği HP
MaxHpPct ; Verdiği HP % si
MaxMP ; Vediği MP
MaxMpPct ; Verdiği MP % si
HitRate % Geçme % si
Str ; Verdiği Str
Sta ; Verdiği HP
Dex ; Verdiği Dex
Cha ; Verdiği İnt
ExpPct ; Verdiği Exp
Magic_Type5 > Kaldırma Skilleri Gibi Kullancıya Uzaktan Seçeren Verilen Skillerdir.


Kod:
iNum ; Skill ID si
Name ; İsmi
Description ; Açıklama
Type ; Tip
ExpRecover ; Geri Kazanılan Exp
NeedStone ; Gerekli Taş
Magic_Type6 > Genellikle Dönüşüm Skilleri Gibi (Tranform scroll vs) Skillerdir.

Kod:
iNum ; Skill ID si
Name ; İsmi
Description ; Açıklama
Size ; Büyüklük
TransformID ; Neye Dönüşeceğini Belirleyen ID
MaxHp ; Verdiği HP
MaxMp ; Verdiği MP
Speed ; Koşma Hızı
AttackSpeed ; Attack Hızı
Class ; Sınıfı
NeedItem ; Gerekli İtemin Num u
SkillSuccessRate ; Geçme % si
Magic_Type7 > Provoke , Canavarları Uyutma Gibi Skillerin Kullanıldığı Skillerdir.

Kod:
nIndex ; Skill ID.
strName ; Skill İsmi
byTargetChange ; Durum Değiştirme Olayı ( 1;Damage Verir,2 Canavarı Uyutur)
byRadius ; Etki Ettiği Alan
shHitrate ; Geçme % si
shDamage ; Verdiği Hasar
nNeedItem ; Gerekli İtem
Magic_Type8 > Çekme,Işınlanma Skilleri İçin Kullanılan Skillerdir.

Kod:
iNum ; Skill ID si
Name ; İsmi
Description ; Açıklama
Target ; 2 İse Kendine Basılır
Radius ; Etki Alanı
WarpType ; Çalışma Tipi (12;Partydeki veya Partydeki Herkesi Çeker,1 Gate Atar Vs.)
ExpRecover ; Skili Kullanınca Vereceği Exp

Magic_Type9 > Görünmezlik Skilleri İçin Kullanılan Skillerdir.
iNum ; Skill ID si
Name ; İsmi
Description ; Açıklama
Radius ; Etki Ettiği Alan
Hitrate ; Geçme % si
Duration ; Etki Zamanı
AddDamage ; Hasar
Make_Item_Group > 1 Çok İtemi Tek 1 Droptan Çıkartmak İçin İşe Yarayan Tablodur.K_Monster_Item Tablosunda iitem01 ve iitem02 yerleine yerleştiririr.

Kod:
iItemGroupNum ; Group un ID si
iItem_1,2,3,4,5,....30 ; Çıkıcak İtemlerin Num u
TB_User > Kullanıcı İD Şifrelerinin Bulunduğu Tablodur.

Kod:
strAccountID ; Hesap ID
strPasswd ; Hesap Şifre
strEmail ; Hesap E Mail (Genelden Panelden Alınan Üyelikler İçin Kullanılır.)
strAuthority ; Genelde Panel De Admin Yapmak İçin Kullanılan Bir Basamaktır

UserData > Ana Tablolardan Biri Olan UserData Kullancıların Bilgilerinin Toplandığı Tablodur.

Kod:
strUserId ; Kullanıcının Niki
Nation ; Irkı
Race ; Tipi
Class ; Sınıfı (Warrior Rogue Mastersiz Warrior vs.)
HairColor ; Saç Rengi
Title ; Özel İtem Takabilmek İçin Kullanılan Kolondur
Level ; Leveli
Exp ; Exp i
Loyalty ; Toplam NP si
Face ; Yüz Şekli
Knights ; Clanı
Fame ; Clan Başkanımı Asisit mi Üyemi Yoksa Üyemi Diye Belirtilen Kolondur.(1;Clan Başkanı , 0; Üye)
Authority ; Yetkisi (1 ; User,0 ; GM,255 ; Banlı)
Zone ; Bulunduğu Yer (1;Luferson Castle , 2 ; EMC)
PX ; Bulunduğu Koordinat X
PY ; Bulunduğu Koordinat Y
strItem ; İntertorysindeki Sahip Olduğu İtemler (Şifrelenmiş Halde)
LoyaltyMonthly ; Aylık NP si (Sağ)
CreateTime ; Çarı Yaratma Zamanı
UpdateTime ; Güncelleme Zamanı
Userdata_SkillShorcut > Kullanıcının Skill Dizilişi Bilgilerinin Kayıtlı Olduğu Tablodur.

Kod:
strID ; Kullanıcı Niki
nCount ; Bulunan Skill Sayısı (Barda)
strSkillData ; Skiller (Şifrelenmiş Halde)
Versiyon > Oto Patch İçin Kullanılan Tablodur.

Kod:
version ; Oto Patch İçin Versiyon
filename ; O Versiyondaki Çekeceği Dosya
compname ; Genelde Filename İle Aynı Bilgi Kullanılır
WareHouse > Banka İtemleri Bilgilerinin Tutulduğu Tablodur.

Kod:
strAccountID ; Giriş ID
nMoney ; Bankadaki Mevcut Para
WarehouseData ; İtemlerin Şifrelenmiş Hali
Zone_Info > Mevcut Maplerin Bilgilerinin Bulunduğu Tablodur.

Kod:
ServerNo ; Server Numarası (1 Sunucuda 2 Server Kurduysanız Burayı Elleyebilirsiniz.Genelde 1 Dir.)
ZoneNo ; Zone Numarası
strZoneName ; Ebenezer/Map deki .smd nin adı.
bz ; Zone Hakkında Açıklama