Çoğu arkadaş bu konuda sorun yaşıyordu elimizden geldiğince düzenlenen dosyaları sizler ile paylaşıyorum

Soacs v41+ coupon event (oyun içi cash kırdırma + premium servisi)

Soacs v41+ coupon event (oyun içi cash kırdırma + premium servisi)

Soacs v41+ coupon event (oyun içi cash kırdırma + premium servisi)

Önce itemleri databasemize ekleyelim
Kod:
delete from item where num in(800253000,800252000,800251000,700043000,700042000,700041000,700040000)
Kod:
INSERT INTO ITEM VALUES('800251000','Bronze Premium','255','15','19','0','0','0','0','1','1',' 2500','0','0','0','0','255','1','99','0','0','0',' 0','0','0','0','1','0','0','0','0','0','0','0','0' ,'0','0','0','0','0','0','0','0','0','0','0','0',' 0','0','0','0','0','0','0','0','0','0','0')


INSERT INTO ITEM VALUES('700043000','Knight Cash [1000]','255','15','19','0','0','0','0','1','1','2500',' 0','0','0','0','255','1','99','0','0','0','0','0', '0','0','1','0','0','0','0','0','0','0','0','0','0 ','0','0','0','0','0','0','0','0','0','0','0','0', '0','0','0','0','0','0','0','0','0')
INSERT INTO ITEM VALUES('700042000','Knight Cash [700]','255','15','19','0','0','0','0','1','1','2500',' 0','0','0','0','255','1','99','0','0','0','0','0', '0','0','1','0','0','0','0','0','0','0','0','0','0 ','0','0','0','0','0','0','0','0','0','0','0','0', '0','0','0','0','0','0','0','0','0')
INSERT INTO ITEM VALUES('700041000','Knight Cash [350]','255','15','19','0','0','0','0','1','1','2500',' 0','0','0','0','255','1','99','0','0','0','0','0', '0','0','1','0','0','0','0','0','0','0','0','0','0 ','0','0','0','0','0','0','0','0','0','0','0','0', '0','0','0','0','0','0','0','0','0')
INSERT INTO ITEM VALUES('700040000','Knight Cash [100]','255','15','19','0','0','0','0','1','1','2500',' 0','0','0','0','255','1','99','0','0','0','0','0', '0','0','1','0','0','0','0','0','0','0','0','0','0 ','0','0','0','0','0','0','0','0','0','0','0','0', '0','0','0','0','0','0','0','0','0')
NPC mizi ekleyelim

Kod:
INSERT INTO [k_npc] VALUES ('29060','[CASH MANAGER','11000','100','0','170250255','2','7','74','1','3','3','0','90','100','0','120000','0','0','20000','497','497','4000','1500','0','0','1000','0','0','0','250','250','250','250','250','250','250','90','7','14','35','32000','21510','0','0','1');
Kod:
INSERT INTO [K_npcpos] VALUES ('21','29060','100','0','0','0','0','817','515,'817','515','817','515','817,'515','1','1800','0','0','NULL');
Quest_Menu_Us'u editleyelim
Kod:
98001  Gold Premium Exchange
98002  Silver Premium Exchange
6000  Bronze Premium Exchange
6001  Exchange Voucher of 1000 Cash
6002  Exchange Voucher of 700 Cash
6003  Exchange Voucher of 350 Cash
6004  Exchange Voucher of 100 Cash
Quest_Talk_Us

Kod:
36009  <selfname> İslem Basarili Premium icin relog atiniz.
36011  <selfname> Yeterli Item Bulunmamaktadir.
85002  <selfname> Hosgeldiniz
ADD_PREM_USER

Kod:
USE [kn_online]
GO
/****** Object: StoredProcedure [dbo].[ADD_PREM_USER]  Script Date: 10/16/2015 06:29:43 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
ALTER PROCEDURE [dbo].[ADD_PREM_USER]
@AccountID varchar(27),
@nType smallint,
@nDays smallint
AS
declare @ID varchar(27)
SELECT @ID = count(strAccountID) FROM PREMIUM_SERVICE where strAccountID = @AccountID
IF @ID = 0
BEGIN
INSERT INTO PREMIUM_SERVICE VALUES (@AccountID,@nType,@nDays,GETDATE());
RETURN
END
BEGIN
DELETE FROM PREMIUM_SERVICE where strAccountID = @AccountID
INSERT INTO PREMIUM_SERVICE VALUES (@AccountID,@nType,@nDays,GETDATE());
RETURN
END
GIVE_PREMIUM

Kod:
CREATE PROCEDURE [dbo].[GIVE_Premium]
@day int OUTPUT,
@control int,
@id varchar(21)


AS


if @control in (1,2,3)


if @control = 1
begin
exec ADD_PREM_USER @id,@control,@day
END


if @control = 2
begin
exec ADD_PREM_USER @id,@control,@day
END


if @control = 3
begin
exec ADD_PREM_USER @id,@control,@day
END
GO
UPDATE_COUPON_EVENT

Kod:
CREATE procedure [dbo].[UPDATE_COUPON_EVENT] 
@strAccountID char(21),
@strCharId char(21),
@null char(21),
@Type smallint,
@Control int
AS
IF @Type = 1
BEGIN
  UPDATE TB_USER SET CashPoint = CashPoint + @Control where strAccountID = @strAccountID
END
ELSE
BEGIN
  EXEC GIVE_Premium 30,@Control,@strAccountID
END
GO
21.evt

Kod:
##################################################################################################################################################################


EVENT 12001 ;
E SELECT_MSG 29060 85002 98001 12002 98002 12003 6000 12004 6001 12005 6002 12006 6003 12007 6004 12008 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
END
 
EVENT 12002
E RUN_EVENT 47498
E RUN_EVENT 47499
E RUN_EVENT 47500
END


EVENT 47498; Inventory kontrol
A CHECK_EMPTY_SLOT 0;
E SAY -1 -1 4009 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
E RETURN
END


EVENT 47499; Item Kontrol
A HOWMUCH_ITEM 800253000
E SAY -1 -1 36011 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
E RETURN
END


EVENT 47500 Item Verme Gold Premium Verildi.
E ROB_ITEM 800253000
E LOG_COUPON_ITEM 2 3  
E SAY -1 -1 36008 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
E RETURN
END
EVENT 12003
E RUN_EVENT 47501
E RUN_EVENT 47502
E RUN_EVENT 47503
END


EVENT 47501; Inventory kontrol
A CHECK_EMPTY_SLOT 0;
E SAY -1 -1 4009 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
E RETURN
END


EVENT 47502; Item Kontrol
A HOWMUCH_ITEM 800252000
E SAY -1 -1 36011 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
E RETURN
END


EVENT 47503; Item Verme Silver Premium Verildi.
E ROB_ITEM 800252000
E LOG_COUPON_ITEM 2 2
E SAY -1 -1 36008 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
E RETURN
END


EVENT 12004
E RUN_EVENT 47594
E RUN_EVENT 47595
E RUN_EVENT 47596
END


EVENT 47594; Inventory kontrol
A CHECK_EMPTY_SLOT 0;
E SAY -1 -1 4009 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
E RETURN
END


EVENT 47595; Item Kontrol
A HOWMUCH_ITEM 800251000
E SAY -1 -1 36011 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
E RETURN
END


EVENT 47596; Item Verme Bronze Premium Verildi.
E ROB_ITEM 800251000
E LOG_COUPON_ITEM 2 1
E SAY -1 -1 36008 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
E RETURN
END


EVENT 12005
E RUN_EVENT 47597
E RUN_EVENT 47598
E RUN_EVENT 47599
END


EVENT 47597; Inventory kontrol
A CHECK_EMPTY_SLOT 0;
E SAY -1 -1 4009 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
E RETURN
END


EVENT 47598; Item Kontrol
A HOWMUCH_ITEM 700043000
E SAY -1 -1 36011 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
E RETURN
END


EVENT 47599; Item Verme 1000 Cash Verildi.
E ROB_ITEM 700043000
E LOG_COUPON_ITEM 1 1000
E SAY -1 -1 36009 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
E RETURN
END


EVENT 12006
E RUN_EVENT 47600
E RUN_EVENT 47601
E RUN_EVENT 47602
END


EVENT 47600; Inventory kontrol
A CHECK_EMPTY_SLOT 0;
E SAY -1 -1 4009 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
E RETURN
END


EVENT 47601; Item Kontrol
A HOWMUCH_ITEM 700042000
E SAY -1 -1 36011 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
E RETURN
END


EVENT 47602; Item Verme 700 Cash Verildi.
E ROB_ITEM 700042000
E LOG_COUPON_ITEM 1 700
E SAY -1 -1 36009 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
E RETURN
END


EVENT 12007
E RUN_EVENT 47603
E RUN_EVENT 47604
E RUN_EVENT 47605
END


EVENT 47603; Inventory kontrol
A CHECK_EMPTY_SLOT 0;
E SAY -1 -1 4009 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
E RETURN
END


EVENT 47604; Item Kontrol
A HOWMUCH_ITEM 700041000
E SAY -1 -1 36011 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
E RETURN
END


EVENT 47605; Item Verme 350 Cash Verildi.
E ROB_ITEM 700041000
E LOG_COUPON_ITEM 1 350
E SAY -1 -1 36009 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
E RETURN
END


EVENT 12008
E RUN_EVENT 47606
E RUN_EVENT 47607
E RUN_EVENT 47608
END


EVENT 47606; Inventory kontrol
A CHECK_EMPTY_SLOT 0;
E SAY -1 -1 4009 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
E RETURN
END


EVENT 47607; Item Kontrol
A HOWMUCH_ITEM 700040000
E SAY -1 -1 36011 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
E RETURN
END


EVENT 47608; Item Verme 100 Cash Verildi.
E ROB_ITEM 700040000
E LOG_COUPON_ITEM 1 100
E SAY -1 -1 36009 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
E RETURN
END
item patch

https://yadi.sk/d/sfV21N6NnNh7J

rar pass: pvp-paylas.net