PHP- Kodu:
EĞER KODDA HATA ALIRSANIZ PROCEDÜRÜNZDE EKLİDİR TEK YAPMANIZ GERKEN EN BAŞTAKİ ''CREATE''Yİ ''ALTER'' YAPMAKTIR 
PHP- Kodu:
CREATE PROCEDURE WAR_CAPITAN
@UserId varchar(21),
@
Nrow int
AS

DECLARE @
Race int,@Nation int

Select 
@Race Race From USERDATA Where strUserId = @UserId
Select 
@Nation Nation From USERDATA Where strUserId = @UserId

--Ata Bin
IF @Race and @Nrow 1
BEGIN
Update USERDATA Set Race 
5 Where strUserId = @UserId
END    
ELSE IF @Race and @Nrow 1
BEGIN
Update USERDATA Set Race 
6 Where strUserId = @UserId
END    
ELSE IF @Race and @Nrow 1
BEGIN
Update USERDATA Set Race 
7 Where strUserId = @UserId
END    
ELSE IF @Race and @Nrow 1
BEGIN
Update USERDATA Set Race 
8 Where strUserId = @UserId
END    
ELSE IF @Race 11 and @Nrow 1
BEGIN
Update USERDATA Set Race 
14 Where strUserId = @UserId
END
ELSE IF @Race 12 and @Nrow 1
BEGIN
Update USERDATA Set Race 
15 Where strUserId = @UserId
END
ELSE IF @Race 13 and @Nrow 1
BEGIN
Update USERDATA Set Race 
16 Where strUserId = @UserId
END
--Attan İn
IF @Race and @Nrow 2
BEGIN
Update USERDATA Set Race 
1 Where strUserId = @UserId
END    
ELSE IF @Race and @Nrow 2
BEGIN
Update USERDATA Set Race 
2 Where strUserId = @UserId
END    
ELSE IF @Race and @Nrow 2
BEGIN
Update USERDATA Set Race 
3 Where strUserId = @UserId
END    
ELSE IF @Race and @Nrow 2
BEGIN
Update USERDATA Set Race 
4 Where strUserId = @UserId
END    
ELSE IF @Race 14 and @Nrow 2
BEGIN
Update USERDATA Set Race 
11 Where strUserId = @UserId
END
ELSE IF @Race 15 and @Nrow 2
BEGIN
Update USERDATA Set Race 
12 Where strUserId = @UserId
END
ELSE IF @Race 16 and @Nrow 2
BEGIN
Update USERDATA Set Race 
13 Where strUserId = @UserId
END

GO