Bazinga KO ROFD v1534 - Inspired by SexyKO 1534 Model | BETA: 30/9/2016 (8 PM GMT+2)

Bazinga KO ROFD v1534 - Inspired by SexyKO 1534 Model | BETA: 30/9/2016 (8 PM GMT+2)Bazinga KO ROFD v1534 - Inspired by SexyKO 1534 Model | BETA: 30/9/2016 (8 PM GMT+2)Bazinga KO ROFD v1534 - Inspired by SexyKO 1534 Model | BETA: 30/9/2016 (8 PM GMT+2)

BAZINGA KO V1534 BETA (30.9.2016 8 PM GMT+2):
BAZINGA KO V1534 OFFICIAL (8.10.2016 8 PM GMT+2):


NEW TRAILER:SERVER HAKKINDA TEMEL BÝLGÝLER:
Bazinga KO ROFD v1534 - Inspired by SexyKO 1534 Model | BETA: 30/9/2016 (8 PM GMT+2)
Bazinga KO ROFD v1534 - Inspired by SexyKO 1534 Model | BETA: 30/9/2016 (8 PM GMT+2)
Bazinga KO ROFD v1534 - Inspired by SexyKO 1534 Model | BETA: 30/9/2016 (8 PM GMT+2)
GENEL BÝLGÝLER:
Pek çok KO oyuncusunun yakýndan tanýdýđý BAZINGA yepyeni, özel 1534 versiyonla geri dönüyor! Sunucu tüm oyuncular için uygun olacak ţekilde tasarlandý. Solo oyuncular da
yeterli emek harcayarak organize olmuţ clanlar gibi, oyunda bulunan her türlü iteme eriţebilecek. En üst seviye itemlere ulaţmak için yenilenen görev ve kumar (fragment/gem/chest kýrdýrma) sistemimiz kullanýlabilir.
Sunucu PK ađýrlýklý olacak ancak sunucumuzda her zaman yapýlacak baţka ţeyler de bulabileceksiniz. Boss kovalayarak item düţürebilir, oyun içi etkinlikler sayesinde de kumar (fragment/gem/chest kýrdýrma) için gerekli materyalleri toplayabilirsiniz.
Sunucumuzda solo oyuncu da olsanýz, bir team'in parçasý olsanýz, sunucudaki her bir oyuncuyla rekabet etme ţansýnýz var. Starter itemleri sürekli olarak eski oyuncularla aranýzda uçurum oluţmayacak ţekilde ayarlanacak ve bu sayede acýmasýz savaţlarda siz de yer alabileceksiniz.
SERVER MODELÝ:
Özel olarak tasarlanmýţ, PK ve çok hafif farm karýţýmý, geliţmiţ kumar (fragment/gem/chest kýrdýrma) ve PVP/PVE görevler üzerine kurulu bir sistem oluţturuldu. Solo oyuncular ve takým oyuncularý eţit item ţansýna sahip!
SERVER VERSÝYON:
Bazinga KO sizlere gerçek 1534 versiyonunu sunuyor. Sunucuyu hazýrlarken, pek çok KO oyuncusu tarafýndan sevilen Sexy KO'dan esinlendik.
ANTICHEAT: :
Kendi geliţtirdiđimiz anticheat sistemimizi kullanýyoruz. Bunun yanýnda da bulduđunuz bug/hileleri bize bildirdiđinizde sizi KC ile ödüllendiriyoruz.
MASTER ve SKILLER:
Oyuna 80 level ve tüm skilleriniz açýk ţekilde baţlýyorsunuz. (LVL80 = Maksimum level)
SCROLLAR:
Tüm SC'ler moradonda, Anvil yanýnda bulunan [Scroll Shop]'ta bulunabilir.
PARA / COIN:
Para kasmak oldukça kolay. Silver bar için wormlere gidebilirsiniz. Dark mare'lerden de GB ve silver bar düţer.
LEVEL CAP:
Maksimum level 80'dir. Bütün skiller orjinal 1534 efektlerine sahiptir.
ITEM KASMAK:
Yaratýklar, bosslar, görevler (farklý gemler / yaratýklardan düţen item parçalarý veya PVP görevleri. Bütün FARM yaratýklarý, solo olarak kesilecek ţekilde ayarlandý. Bazý bosslar solo olarak, bazý bosslar parti ile kesilebilecek. Herhangibir oyuncu solo veya takým oyuncusu olmasý farketmeksizin item toplama konusunda eţit ţansa sahip olacak.)
ZONES: :
CZ, bosslar, pk ve farm için ana bölümdür. Kumar (fragment/gem/chest kýrdýrma) özelliđi için gerekli materyallerin pek çođuna BDW, Juraid, Boss War, Normal savaţlar, CSW ve FT gibi eventlar ile ulaţabilirsiniz.

STARTER ITEMS:
Bazinga KO ROFD v1534 - Inspired by SexyKO 1534 Model | BETA: 30/9/2016 (8 PM GMT+2)

UNIQUE FEATURES, COOL OPTIONS, OTHER IMPROVEMENTS:

HERA TS SÝSTEMÝ:
Hera ts basýp dönüţtüđünüzde CZ'de fazladan 5 np kazanýrsýnýz.
PARTY / HP / MANA / HEDEF CAN GÖSTERGESÝ:
Bu göstergeler anýnda güncellenir.
BOSSLAR:
Bosslarýn spawn'ý tamamen rasgele olacak ţekilde ayarlandý. Bu sayede büyük clanlarýn sürekli bowlda durarak belli baţlý bosslarý kendi tekeline almasýnýn önüne geçilmiţ oldu.
DÝĐER HARÝKA ÖZELLÝKLER:
Bedava item kilitleme premiumu, bedava job deđiţtirme hakký, bedava isim deđiţtirme hakký ve daha fazlasý sizleri bekliyor!
KC VOUCHER:
KC voucher sistemi sunucuya eklendi. Bu sayede arkadaţlarýnýzla kc aktarabilir, ticaretlerinizde KC kullanabilirsiniz.
CHAOS STONE:
Bowla chaos stone eklendi. Chaos stone kesildiđinde, aralarýnda Felankor'un da bulunduđu BazingaKO'daki en güçlü ve nadir bosslar ortaya çýkar. Chaos stone kesildiđinde Mini Felankor da çýkabilir. Mini felankor, solo oyuncularýn kesebileceđi ţekilde ayarlandý ve çok düţük de olsa ROF düţürme ţansýna sahip. Ayrýca Chaos Stone kesildiđi zaman notice geçer.
ITEM ÝçÝN PK:
CZ'de karţý ýrktan öldürdüđünüz her oyuncu için 1 adet [PK Point] kazanýrsýnýz. Bunlarý Moradon townda bulunan NPC ile takaslayabilir, çeţitli itemlere sahip olabilirsiniz.
KUMAR(fragment/gem/chest kýrdýrma) / GÖREV SÝSTEMÝ:
Tamamiyle yenilenen kumar sistemi(fragment/gem/chest kýrdýrma). Ýtemlerinizi yaratýk öldür item topla mantýđýyla deđil kumar (fragment/gem/chest kýrdýrma) ile yapmak isteyeceksiniz.
FRAGMENT DEĐÝŢÝMLERÝ:
Sunucunun büyük bir bölümü bu özellik üzerine kurulu. Bi-frost fragmentlerini bifrosttan, gemleri juraid'ten, armor fragmentleri BDW'den, ve chestleri FT, CSW ve BDW'lere katýlarak kazanabilirsiniz.
DROP LIST :
Panelimizde bulunan drop list bölümü ile kusursuz drop liste ulaţabilirsiniz.

EVENTLAR:

Bazinga KO ROFD v1534 - Inspired by SexyKO 1534 Model | BETA: 30/9/2016 (8 PM GMT+2)