Reklam Güncelleme Ücretleri { 01.06.2017 } Link

1298 için item bulma proc

'Prosedür & Query Kod Paylaşımları' forumunda TheSkyrM tarafından 21 Oca 2016 tarihinde açılan konu

Konu etiketleri:
 1. TheSkyrM

  TheSkyrM Banned

  [HIDE-REPLY]
  Kod:
  if exists (select * from sysobjects where id = object_id(N'[dbo].[itemler]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsUserTable') = 1)
  drop table [dbo].[itemler]
  
  if exists (select * from sysobjects where id = object_id(N'[dbo].[warehouse_itemler]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsUserTable') = 1)
  drop table [dbo].[warehouse_itemler]
  
  
  CREATE TABLE itemler
  (dwid int,
  stacksize smallint, 
  durability smallint, 
  strUserId varchar(50), 
  sira int ,
  itembasicname varchar(100))
  
  CREATE TABLE warehouse_itemler
  (dwid int,
  stacksize smallint, 
  durability smallint, 
  strUserId varchar(50), 
  sira int ,
  itembasicname varchar(100))
  
  
  
  Kod:
  --bu procedure Maktiris1536 tarafından eylenmiştir..
  
  --KO-Cuce.com 2008
  CREATE procedure itemleri_bul 
  @StrUserID varchar(30)
  AS
  DECLARE
  @length int, -- stritem uzunluğu
  @i int, -- item'in stritem deki yeri
  @dwid int, 
  @dur int,
  @duar int,
  @Kocuce int,
  @StackSize1 int,
  @Sira int,
  @Row int,
  @name varchar(100),
  @extname varchar(100),
  @ext int
  
  
    set @i = 14*0+1
    set @length = 401
  
  select @row=count(*) from userdata where struserid=@StrUserID
  
  delete from itemler where struserid=@StrUserID
  
  if @row>0 
   begin
  
  WHILE @i < @length
  Begin
  --Buraya İşemek Yasaktır
  Select @dwid=cast(cast(substring(cast(substring(strItem, @i,4) as varbinary(4)), 4, 1)+substring(cast(substring(strItem, @i,4) as varbinary(4)), 3, 1)+substring(cast(substring(strItem, @i,4) as varbinary(4)), 2, 1)+substring(cast(substring(strItem, @i,4) as varbinary(4)), 1, 1) as varbinary(4)) as int(4)),
  @dur = cast(cast(cast( substring(strItem, @i+5, 1) as varbinary(1))+cast(substring(strItem, @i+4, 1) as varbinary(1)) as varbinary(2)) as smallint),
  @StackSize1 = cast(cast(cast( substring(strItem, @i+7, 1) as varbinary(1))+cast(substring(strItem, @i+6, 1) as varbinary(1)) as varbinary(2)) as smallint),
      @StrUserID = strUserID
      From UserData
      Where strUserID = @StrUserID
  
  
  if @dwid=0 
  begin
  set @extname='~~~~~~ item yok ~~~~~~'
  set @name='~~~~~~ item yok ~~~~~~'
  end
  else
  begin
  set @extname='Bulunamadi'
  
  select @extname=strname from item where num=@dwid
  
  end
  
  insert into itemler (dwid,stacksize,durability,struserid,sira,itembasicname) values(@dwid,@stacksize1,@dur,@StrUserID,(@i-1) / 8,@extname )
  
  set @i=@i+8
  
  end
  
  select * from itemler where struserid=@StrUserID order by sira
  
  end
  GOKod:
  --bu procedure Maktiris1536 tarafından eylenmiştir..
  
  --KO-Cuce.com 2008
  CREATE procedure itemleri_bul_banka
  @StrUserID varchar(30)
  AS
  DECLARE
  @length int, -- stritem uzunluğu
  @i int, -- item'in stritem deki yeri
  @dwid int, 
  @dur int,
   @Kocuce int,
  @StackSize1 int,
  @Sira int,
  @Row int,
  @extname varchar(50)
  
  delete from warehouse_itemler where struserid=@StrUserID
  
    set @i = 14*0+1
    set @length=1601
  
  select @row=count(*) from warehouse where straccountid=@StrUserID
  
  if @row>0 
   begin
  
  WHILE @i < @length
  Begin
  
  --Buraya İşemek Yasaktır
  Select @dwid=cast(cast(substring(cast(substring(WarehouseData, @i,4) as varbinary(4)), 4, 1)+substring(cast(substring(WarehouseData, @i,4) as varbinary(4)), 3, 1)+substring(cast(substring(WarehouseData, @i,4) as varbinary(4)), 2, 1)+substring(cast(substring(WarehouseData, @i,4) as varbinary(4)), 1, 1) as varbinary(4)) as int(4)),
  @dur = cast(cast(cast( substring(WarehouseData, @i+5, 1) as varbinary(1))+cast(substring(WarehouseData, @i+4, 1) as varbinary(1)) as varbinary(2)) as smallint),
  @StackSize1 = cast(cast(cast( substring(WarehouseData, @i+7, 1) as varbinary(1))+cast(substring(WarehouseData, @i+6, 1) as varbinary(1)) as varbinary(2)) as smallint),
      @StrUserID = straccountid
      From warehouse
      Where straccountid = @StrUserID
  
  if @dwid=0 
  begin
  set @extname='~~~~~~ item yok ~~~~~~'
  end
  else
  begin
  set @extname='Bulunamadı'
  
  select @extname=strname from item where num=@dwid
  end
  
  insert into warehouse_itemler values(@dwid,@stacksize1,@dur,@StrUserID,(@i-1) / 8,@extname )
  
  set @i=@i+8
  
  end
  
  select * from warehouse_itemler where struserid=@StrUserID order by sira
  
  end
  GOKod:
  --bu procedure Maktiris1536 tarafından eylenmiştir..
  
  
  CREATE procedure itemleri_encode
  @StrUserID varchar(30)
  AS
  DECLARE
  @length int, -- stritem uzunluğu
  @row int, -- yerine göre deişior.
  @i int, -- item'in stritem deki yeri
  @dwid int, -- dwid
  @pos int,
  @dur int,
  @dur1 int,
   @Kocuce int,
  @ext int,
  @StackSize1 int,
  @strName varchar(30),
  @strExtName varchar(30),
  @Cdwid varbinary(4),
  @cdur varchar(2),
  @Source tinyint,
  @NEWdwid int,
  @StackSize int,
  @cstack varchar(2),
  @sira int
  
    set @sira=0
    set @i = 14*0
    set @length = 401
  
  select @row=count( * ) from userdata where struserid=@StrUserID
  
  if @row>0 
   begin
  
  
  Select @dwid=dwid,
  @dur = durability,
  @StackSize1 = stacksize,
      @StrUserID = strUserID
      From itemler
      Where strUserID = @StrUserID and sira=@sira
  
    Set @Cdwid = Substring(cast(@dwid as varbinary(4)), 4, 1) + Substring(cast(@dwid as varbinary(4)), 3, 1) + Substring(cast(@dwid as varbinary(4)), 2, 1) + Substring(cast(@dwid as varbinary(4)), 1, 1)
    Set @Cdur = cast(Substring(cast(@dur as varbinary(2)), 2, 1)+Substring(cast(@dur as varbinary(2)), 1, 1) as varchar(2))
    Set @Cstack = cast(Substring(cast(@StackSize1 as varbinary(2)), 2, 1)+Substring(cast(@StackSize1 as varbinary(2)), 1, 1) as varchar(2))
  
  
    update UserData set strItem = cast(cast(cast(@Cdwid as varchar(4)) + @Cdur + @Cstack as varchar(8))  as binary(400)) where strUserID = @strUserID
  
  
  set @i=@i+8
  set @sira=@sira+1
  
  
  
  WHILE @sira < 50
  Begin
  
  Select @dwid=dwid,
  @dur = durability,
  @StackSize1 = stacksize,
      @StrUserID = strUserID
      From itemler
      Where strUserID = @StrUserID and sira=@sira
  
    Set @Cdwid = Substring(cast(@dwid as varbinary(4)), 4, 1) + Substring(cast(@dwid as varbinary(4)), 3, 1) + Substring(cast(@dwid as varbinary(4)), 2, 1) + Substring(cast(@dwid as varbinary(4)), 1, 1)
    Set @Cdur = cast(Substring(cast(@dur as varbinary(2)), 2, 1)+Substring(cast(@dur as varbinary(2)), 1, 1) as varchar(2))
    Set @Cstack = cast(Substring(cast(@StackSize1 as varbinary(2)), 2, 1)+Substring(cast(@StackSize1 as varbinary(2)), 1, 1) as varchar(2))
  
  
  --KO-Cuce.com 2008
  
    update UserData set strItem = cast( substring(strItem, 1, @i) + cast(cast(@Cdwid as varchar(4)) + @Cdur + @Cstack as varchar(8)) + substring(strItem, @i+8, 401-@i) as binary(400)) where strUserID = @strUserID
  
   --Buraya İşemek Yasaktır
  
  set @i=@i+8
  set @sira=@sira+1
  
  end
  end
  GOKod:
  --KO-Cuce.com 2008
   --Buraya İşemek Yasaktır
  
  --bu procedure Maktiris1536 tarafyndan eylenmi?tir..
  
  
  CREATE procedure itemleri_encode_banka
  @StrUserID varchar(30)
  AS
  DECLARE
  @length int, -- stritem uzunlu?u
  @row int, -- yerine göre dei?ior.
  @i int, -- item'in stritem deki yeri
  @dwid int, -- dwid
  @pos int,
  @dur int,
   @Kocuce int,
  @dur1 int,
  @ext int,
  @StackSize1 int,
  @strName varchar(30),
  @strExtName varchar(30),
  @Cdwid varbinary(4),
  @cdur varchar(2),
  @Source tinyint,
  @NEWdwid int,
  @StackSize int,
  @cstack varchar(2),
  @sira int,
  @Warehousedata varchar(1601)
  
    set @sira=0
    set @i = 14*0
    set @length = 1601
  
  select @row=count( * ) from warehouse where straccountid=@StrUserID
  
  if @row>0 
   begin
  
  Select @dwid=dwid,
  @dur = durability,
  @StackSize1 = stacksize,
      @StrUserID = struserid
      From warehouse_itemler
      Where struserid = @StrUserID and sira=@sira
  
    Set @Cdwid = Substring(cast(@dwid as varbinary(4)), 4, 1) + Substring(cast(@dwid as varbinary(4)), 3, 1) + Substring(cast(@dwid as varbinary(4)), 2, 1) + Substring(cast(@dwid as varbinary(4)), 1, 1)
    Set @Cdur = cast(Substring(cast(@dur as varbinary(2)), 2, 1)+Substring(cast(@dur as varbinary(2)), 1, 1) as varchar(2))
    Set @Cstack = cast(Substring(cast(@StackSize1 as varbinary(2)), 2, 1)+Substring(cast(@StackSize1 as varbinary(2)), 1, 1) as varchar(2))
  
  
  set @WarehouseData= cast(cast(cast(@Cdwid as varchar(4)) + @Cdur + @Cstack as varchar(8))  as binary(400)) 
    --update warehouse set WarehouseData = cast(cast(cast(@Cdwid as varchar(4)) + @Cdur + @Cstack as varchar(8))  as binary(400)) where straccountid = @strUserID
  
  
  set @i=@i+8
  set @sira=@sira+1
  
  
  
  WHILE @i<@length
  Begin
  print @sira
  Select @dwid=dwid,
  @dur = durability,
  @StackSize1 = stacksize,
      @StrUserID = struserid
      From warehouse_itemler
      Where struserid = @StrUserID and sira=@sira
  
    Set @Cdwid = Substring(cast(@dwid as varbinary(4)), 4, 1) + Substring(cast(@dwid as varbinary(4)), 3, 1) + Substring(cast(@dwid as varbinary(4)), 2, 1) + Substring(cast(@dwid as varbinary(4)), 1, 1)
    Set @Cdur = cast(Substring(cast(@dur as varbinary(2)), 2, 1)+Substring(cast(@dur as varbinary(2)), 1, 1) as varchar(2))
    Set @Cstack = cast(Substring(cast(@StackSize1 as varbinary(2)), 2, 1)+Substring(cast(@StackSize1 as varbinary(2)), 1, 1) as varchar(2))
  
  set @Warehousedata=cast( substring(@WarehouseData, 1, @i) + cast(cast(@Cdwid as varchar(4)) + @Cdur + @Cstack as varchar(8)) + substring(@WarehouseData, @i+8, 1601-@i) as binary(400))
  --  update warehouse set WarehouseData = cast( substring(WarehouseData, 1, @i) + cast(cast(@Cdwid as varchar(4)) + @Cdur + @Cstack as varchar(8)) + substring(WarehouseData, @i+8, 1601-@i) as binary(400)) where straccountid = @strUserID
  
  
  set @i=@i+8
  set @sira=@sira+1
  
  end
  
    update warehouse set WarehouseData = @WarehouseData where straccountid = @strUserID
  
  end
  GO
  kullanım :
  
  exec itemleri_bul 'id'
  exec itemleri_bul_banka 'accountid'
  
  eğer enterprisemanagere girerseniz direk char editleyebilirsiniz.
  
  kayıt için de :
  
  exec itemleri_encode 'id'
  exec itemleri_encode_banka 'accountid'
  
  [/HIDE-REPLY]
   
 2. xaryc

  xaryc Üye

  teşekkürler
   

Bu Sayfayı Paylaş